KO MĒS DARĀM

Stratēģiskā komunikācija

Izvērtējot un analizējot situāciju, izstrādājam atbilstošu komunikācijas stratēģiju.

Korporatīvā komunikācija

Nodrošinām reputācijas vadību gan uzņēmumiem, gan organizācijām.

Komunikācijas kampaņas

Piedāvājam radošo ideju, plānojam un īstenojam sociālās kampaņas.

Mediju attiecības

Īstenojam plānveida mediju attiecības un sadarbojamies ar žurnālistiem tēmu sagatavošanā. Rūpējamies par preses relīžu saturu, iniciējam rakstus un intervijas.

Digitālā komunikācija

Izstrādājam video un grafiskos risinājumus, nodrošinām sociālo tīklu komunikāciju un kontu administrēšanu. Radām videoklipus, animācijas, spēles, videofilmas.

Satura mārketings

Nodrošinām noderīga un interesanta satura izveidi par uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem.

PORTFOLIO

Kampaņa “Savējais savējiem!”

Informatīvā kampaņa “Savējais savējiem!” sadarbībā ar Labklājības ministriju aktualizēja Latvijā jaunu un svarīgu tēmu – sociālais darbinieks kopienā. Rīkojām tiešraides un klātienes ekspertu diskusijas, radošas domnīcas Latvijas novados un pilsētās, iesaistot vietējo iedzīvotāju kopienas, biedrības, pašvaldību deputātus, sociālo dienestu darbiniekus u.c. Radījām dokumentālus video stāstus par kopienas sociālo darbinieku paveikto Daugavpilī, Ādažu un Tukuma novados.          

2023. gada septembris – novembris

Projekta “PuMPuRS” darbnīcas un konference

2023. gads ir bijis ražīgs projektā “PuMPuRS” – 40 Latvijas pašvaldības ir paveikušas nozīmīgu darbu, strādājot pie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāna izveides. Lai nākotnē samazinātu to skolēnu skaitu, kuri, sastopoties ar dažādām grūtībām, pārtrauc mācības, organizējām pieredzes apmaiņas darbnīcas Latvijas reģionos un arī noslēguma konferenci "Caur sadarbību uz veiksmi" ar starptautisku lektoru dalību.      

2023. gada aprīlis – oktobris

Kampaņa “Noņem rozā brilles!”

Sadarbībā ar krūts vēža pacientu organizācijām, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju un Latvijas Onkologu asociāciju kampaņā meklējām atbildes, kāpēc Latvijā sievietes izvairās apmeklēt krūts vēža skrīningu un atgādinājām par agrīnas krūts vēža diagnostikas nozīmi.

2023. gada maijs

Mūsu klienti

MŪSU KOMANDA

revity agency

Vita Savicka

valdes priekšsēdētāja

LinkedIn profils

Nodrošina stratēģiskās komunikācijas konsultācijas, īsteno uzvedības maiņas un citus lietišķos pētījumus un izstrādā atbilstošas intervenču stratēģijas, darbības vadlīnijas.

Vitai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze komunikācijas projektu stratēģiskajā vadībā. Viņa ir zinātniskā grāda pretendente komunikācijā, Rīgas Stradiņa universitātes lektore. Apguvusi uzvedības maiņas metodes Globālās universitātes (Londona) Uzvedības maiņas centrā. Viena no retajām speciālistēm Baltijā, kas izstrādā uzvedības maiņas intervences.

revity agency

Dace Plato

projektu vadītāja un valdes locekle

LinkedIn profils

Vada kampaņas veselības, finanšu, enerģētikas un citās jomās. Lieliska pieredze satura veidošanā, mediju attiecību nodrošināšanā. Dacei ir vairāk nekā 15 gadu pieredze aģentūras darbā. Viņai ir bakalaura grāds komunikācijā.

revity agency

Linda Miltiņa

projektu vadītāja un valdes locekle

LinkedIn profils

Vada korporatīvās komunikācijas projektus dažādu jomu vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem. Lindai ir izcila pieredze satura radīšanā, satura mārketingā un mediju attiecībās. Viņai ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un sabiedriskajās attiecībās.

revity agency

Linda Paegle

Biznesa attīstības direktore

LinkedIn profils

Vada mārketinga komunikācijas projektus un konsultē korporatīvās komunikācijas jautājumos. Ir aktīva biznesa sabiedrības dzīvē, kas sniedz plašus kontaktus un izpratni par norisēm dažādās nozarēs. Linda ir dubultais diploms Master of Business Administration (MBA) un profesionālais maģistra grāds finansēs.
revity agency

Sandra Baltruka

projektu vadītāja

LinkedIn profils

Vada projektus dažādās jomās, nodrošina audiovizuālā satura producēšanu. Viņas pārziņā ir starptautisko klientu projektu vadība un to pārstāvniecība Latvijā. Lieliska pieredze un spēja vadīt lielus un sarežģītus projektus. Sandrai ir maģistra grāds starptautiskajā žurnālistikā, kas iegūts Kārdifas Universitātē Lielbritānijā.

revity agency

Valters Levins

multimediju speciālists

LinkedIn profils

Nodrošina vizuālo un interaktīvo materiālu izstrādi, veido saturu sociālo tīklu kontiem. Valteram ir bakalaura grāds multimediju komunikācijā. Aizraujas ar mūziku. Iekļuvis Starptautiskā mūzikas komponēšanas konkursa CAIFF Film Scoring Competition labāko piecniekā.

revity agency

Guna Zvirbule

projektu vadītāja

LinkedIn profils

Specializējas veselības komunikācijā. Pateicoties savām zināšanām, spēj strādāt ar vissarežģītākajiem jautājumiem, kas skar veselības aprūpi.

Plāno saturu konferencēm, informatīvajiem materiāliem un kampaņām. Rada tekstus, veido mediju attiecības.

Gunai ir maģistra grāds komunikācijā, viņa ir arī sertificēta ārstniecības persona.

revity agency

Madara Antone

projektu vadītāja

LinkedIn profils

Vada korporatīvās komunikācijas projektus. Specializējas veselības komunikācijā. Starptautiskā pieredze šajā jomā ļauj analizēt un salīdzināt procesus un tendences veselības aprūpes jomā Latvijā un citur. Madara studē RSU veselības komunikācijas maģistra programmā.
revity agency

Jana Muižniece

projektu vadītāja

LinkedIn profils

Nodrošina stratēģiskās konsultācijas. Specializējas sociālajā jomā. Veic lietišķos pētījumus un izstrādā atbilstošas intervenču stratēģijas, darbības vadlīnijas u. c. Iepriekšējā pieredze valsts pārvaldē palīdz izprast starpnozaru problēmas un rast tām risinājumus. Janai ir maģistra grāds ekonomikā un sabiedrības vadībā.
revity agency

Justīne Plūmiņa-Margeviča

projektu vadītāja

LinkedIn profils

Vada projektus dažādās jomās. Justīnei ir plaša pieredze satura radīšanā, mediju attiecībās, komunikācijas stratēģiju un plānu izstrādē, projektu un pasākumu vadībā valsts, nevalstisko organizāciju un privātā sektorā. Viņai ir bakalaura grāds politikas zinātnē, studējusi maģistrantūrā stratēģisko komunikāciju, un šobrīd mācās līderības un vadības maģistra programmā.

KONTAKTI

Birojs

Antonijas iela 24 – 6
Rīga, LV-1010
Latvija

SIA “Baltic Communication Partners” 2022.gada 1.decembrī noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKVL-2022/550 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.